NEWTAB SKIN

Định dạng quảng cáo phổ biến nhất cho các chiến dịch quảng bá thương hiệu lớn, thường đi kèm với khảo sát BrandLift

ĐỊNH DẠNG

Static + animation

PHƯƠNG THỨC TÍNH PHÍ

CPM/CPD

NHẮM MỤC TIÊU

Vị trí địa lý, thời gian, độ tuổi, giới tính, sở thích, remarketing, đối thủ cạnh tranh

0/5 (0 Reviews)