Chính sách và quy định chung

Chấp thuận các Điều kiện Sử dụng

Khi khách hàng sử dụng dụng dịch vụ thiết kế website tại DAKdesign, thì khách hàng đã mặc định chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định.

Tính chất của thông tin hiển thị

Các nội dung hiển thị trên website nhằm cung cấp thông tin về công ty, thông tin sản phẩm. Các thông khác liên quan nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin của khách hàng.

Chính sách về bảo mật thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng được DAKdesign cam kết bảo mật chính sách tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của DAKdesign

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân người dùng, DAKdesign sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và đồng thời chúng tôi cũng sẽ thông báo cho khách hàng được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên Dakdesign

Liên kết đến Website khác

Website cung cấp một số liên kết tới trang Web hoặc nguồn dữ liệu khác. Quý khách tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này. Dakdesign không tiến hành thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang Web và nguồn dữ liệu liên kết này.

Dakdesign từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay che đi các thông tin trên các trang Web và nguồn dữ liệu nói trên.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Website này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của DAKdesign và các nhà cung cấp có liên quan khác

Quy trình thiết kế

Để xem quy trình thiết kế website tại Dakdesign vui lòng click vào đây.

Chính sách bảo hành

Để xem chính sách bảo hành tại DAKdesign vui lòng click vào đây

Chính sách Cài đặt

Để xem chính sách cài đặt tại Dakdesign vui lòng click vào đây

Các hình thức thanh toán

Để xem các hình thức thanh toán dịch vụ thiết kế website tại Dakdesign vui lòng click vào đây

Comments are closed.