Dịch Vụ SEO Google

Các dịch vụ seo của dakdesign

TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN dịch vụ seo tại DAKdesign

Bảng giá seo từ khóa google

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SEO WEB  TẠI DAKDESIGN

Số chữ trong “1 cụm từ khóa”

2

3

4

>=5

 Chi phí (kết quả tìm kiếm <1.000.000)

1,000,000

800,000

600,000

500,000

Chi phí/tháng (kết quả tìm kiếm 1.000.000-10.000.000)

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

 Chi phí/tháng (kết quả tìm kiếm >10.000.000)

2,000,000

1,600,000

1,400,000

1,200,000

Vị trí 2 tháng đầu (thời gian cam kết tối đa)

Top 5 – 10

Top 5 – 10

Top 5 – 10

Top 5 – 10

Vị trí 4 tháng sau

1-3

1-3

1-3

1-3

Hoàn phí khi không đạt kết quả (*)

Thanh toán

50% Giá trị hợp đồng

Hợp đồng tối thiểu

6 tháng

3 tháng

3 tháng

3 tháng

Giá trị seo hướng đến

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỊCH VỤ SEO tại DAKdesign