Điều khoản và điều kiện

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Chào mừng quý khách đến với chúng tôi! Dak System cung cấp dịch vụ cho bạn theo các điều kiện sau đây. Khi bạn truy cập hoặc đăng ký dịch vụ của chúng tôi, bạn chấp nhận các điều kiện này. Vui lòng đọc kỹ chúng.

TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ

Khi truy cập hoặc gửi e-mail cho chúng tôi. Bạn đồng ý nhận thông tin điện tử từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn bằng e-mail hoặc bằng cách đăng thông báo trên trang này. Bạn đồng ý tất cả các thỏa thuận, thông báo, các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn sẽ đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý mà các thông báo được thực hiện bằng văn bản.

BẢN QUYỀN

Tất cả nội dung được bao gồm trên trang web này, chẳng hạn như văn bản, hình ảnh, biểu trưng, ​​biểu tượng nút, hình ảnh, clip âm thanh, tải xuống kỹ thuật số, biên dịch dữ liệu và phần mềm là tài sản của Dak System hoặc nhà cung cấp nội dung và được luật bản quyền bảo vệ. Việc biên soạn tất cả nội dung trên trang web này là tài sản độc quyền của chúng tôi.

GIẤY PHÉP VÀ QUYỀN TRUY CẬP

Dak System cấp cho bạn giấy phép giới hạn để truy cập và sử dụng trang web này bất kỳ hình thức tải xuống hay sử dụng các dịch vụ của chúng tôi một cách không chính đáng đều bị nghiêm cấm.

TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN

Nếu bạn sử dụng trang web này, bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của mình và để hạn chế quyền truy cập vào máy tính của mình và bạn đồng ý chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Dak System và các công ty liên kết có quyền từ chối dịch vụ, chấm dứt tài khoản, xóa hoặc chỉnh sửa nội dung hoặc hủy đơn đặt hàng theo quyết định riêng.

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT, EMAIL VÀ NỘI DUNG KHÁC

Khách truy cập có thể đăng bài đánh giá, nhận xét và nội dung khác: và gửi đề xuất, ý kiến, nhận xét, câu hỏi hoặc thông tin khác, miễn là nội dung không phải là bất hợp pháp, tục tĩu, đe dọa, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hoặc gây tổn hại cho bên thứ ba hoặc có thể bị phản đối và không bao gồm hoặc chứa phần mềm có vi-rút, vận động chính trị, chào mời thương mại hoặc bất kỳ hình thức “spam” nào. Bạn không được sử dụng địa chỉ e-mail giả mạo, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc nói cách khác là gây hiểu nhầm về nguồn gốc của cá nhân, tập thể khác. Dak System có quyền để xóa hoặc chỉnh sửa nội dung đó, nhưng không thường xuyên xem xét nội dung đã đăng. Nếu bạn đăng nội dung hoặc gửi tài liệu và trừ khi cho chúng tôi biết. Bạn phải đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với nội dung bạn đăng: nội dung chính xác: việc sử dụng nội dung bạn cung cấp không vi phạm chính sách này và sẽ không gây tổn hại cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào: và bạn sẽ bồi thường cho Công Ty hoặc các cộng sự của mình đối với tất cả các khiếu nại phát sinh từ nội dung bạn cung cấp. Chúng tôi có quyền nhưng không có nghĩa vụ giám sát và chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ hoạt động hoặc nội dung nào. Dak System không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung nào do bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đăng.

RỦI RO

Tất cả các dịch vụ do chúng tôi cung cấp được thực hiện theo hợp đồng giao hàng. Điều này về cơ bản có nghĩa là nguy cơ phát sinh là rất thấp .

CÂU HỎI:

Các câu hỏi liên quan đến Điều kiện sử dụng, Chính sách bảo mật hoặc tài liệu có liên quan đến chính sách khác của chúng tôi có thể được chuyển đến nhân viên hỗ trợ của chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết “Liên hệ với chúng tôi” ở bên trên. Bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: [email protected] hoặc truy cập vào mục hỏi và đáp của chúng tôi.

0/5 (0 Reviews)