Category Archives: Báo giá SEO

Báo Giá Seo Website

Báo Giá seo từ khóa cho website lên top GOOGLE tại DAKdesign.

GÓI DỊCH VỤ SEO 1 SEO 2 SEO 3 SEO 4
Số từ / cụm từ khóa >= 3 >= 3 >= 3 >= 3
Nghiên cứu từ khóa
Tối ưu On-page cho SEO
Số trang con tối ưu 5 8 12 16
Biên tập nội dung SEO
Vị trí sau 4 tháng đầu tiên Top 10 Top 10 Top 10 Top 10
Vị trí sau 4 tháng tiếp theo Top 7-8 Top 6-5 Top 5-4 Top 1-3
Thời gian hợp đồng 9 tháng 10 tháng 11 tháng 12 tháng
Hoàn phí không đạt kết quả
Chi phí tháng 3,500,000 4,100,000 5,200,000 6,200,000

Quy Trình :