Đào Thị Mộng Kha – Nhân Viên SEO Web Dakdesign

Thông tin nhân viên

Họ và tên: Đào Thị Mộng Kha
Sinh ngày: 01/03/1995
Loại HĐ: Bán thời gian
Mã HĐ: Dak1326
Phòng: SEO WEB
Chức vụ: Nhân Viên
Ngày vào: 30/04/2018
Trạng thái: Đang hoạt động

Đào Thị Mộng Kha

Thành tích đạt được

….

Bằng khen chứng chỉ

Công việc cần làm

– Cần click vào đây để lấy Link nhập công việc hàng ngày. Sau đó nhập mật khẩu đã được Ban Quản Trị cung cấp riêng để đăng nhập vào hệ thống.
– Nếu không thì hãy tìm kiếm trên google: “Công Việc Của [Tên Nhân Viên] sẽ truy cập vào nhanh hơn.

Click vào đây

Hệ thống quản lý công việc tại Dakdesign

Comments are closed.