Hoàng Quốc Dũng – Nhân Viên Khu Vực TP. Hồ Chí Minh

Thông tin nhân viên

Họ và tên: Hoàng Quốc Dũng
Sinh ngày: 01/01/1989
Loại HĐ: Bán thời gian
Mã HĐ: Dak1330
Phòng: Quản Lý
Chức vụ: Khu Vực HCM
Ngày vào: 30/01/2015
Trạng thái: Đang hoạt động

Hoàng Quốc Dũng

Thành tích đạt được

….

Bằng khen chứng chỉ

Công việc cần làm

– Cần click vào đây để lấy Link nhập công việc hàng ngày. Sau đó nhập mật khẩu đã được Ban Quản Trị cung cấp riêng để đăng nhập vào hệ thống.
– Nếu không thì hãy tìm kiếm trên google: “Công Việc Của [Tên Nhân Viên] sẽ truy cập vào nhanh hơn.

Hệ thống quản lý công việc tại Dakdesign