Khóa học Lập trình FULLSTACK với ANGULAR – PHP – MYSQL

Lợi ích từ khóa học

  • Làm chủ kiến thức lập trình backend với Angular js
  • Đưa bạn tiếp cận với môi trường làm việc thực tế, giúp bạn tự tin khi đi phỏng vấn
  • Cung cấp đủ thời lượng để bạn có thể hiểu được bản chất của việc lập trình Fullstack với ngôn ngữ Angular js
  • Cung cấp kiến thức cơ bản qua bài thực hành đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các công ty lập trình web hiện nay

tổng quát về khóa học

  • Phần một là lý thuyết cơ bản về ngôn ngữ Angular JS 1
  • Phần hai là học thực hành để hiểu bản chất cách làm một ứng dụng Single Page web App với Angular
  • Phần ba là áp dụng các kiến thức của 2 phần trước để làm phần Backend hoàn chỉnh với Angular js và API sử dụng là PHP/MYsql
  • Điểm khác biệt của khóa học là nội dung đầy đủ, thực hành chi tiết, cung cấp đủ thời lượng để bạn có thể
  • hiểu được bản chất của việc lập trình Fullstack với ngôn ngữ Angular js

đăng ký khóa học để nhận ngay ưu đãi