Khóa học quản trị Marketing

lợi ích từ khóa học

  • Hiểu những khái niệm cơ bản của Marketing, hệ thống Marketing
  • Hiểu được hành vi khách hàng, biết cách phân tích ngành và các đối thủ cạnh tranh
  • Biết cách phân tích môi trường Marketing
  • Hiểu rõ hơn về tiến trình STP, chiến lược giá, chiến lược phân phối và các chiến lược xúc tiến hỗn hợp

Đối tượng khóa học

  • Nhân viên Marketing
  • Những nhà quản trị nói chung và quản trị Marketing nói riêng

Tổng quát về khóa học

Marketing từ lâu đã trở thành một hoạt động không thể thiếu của các doanh nghiệp mà quản trị Marketing là một trong những vấn đề cần được quan tâm. Quản trị Marketing có vị trí và vai trò quan trọng đối với các hoạt động quản trị khác trong doanh nghiệp: quản trị tài chính, quản trị sản xuất, quản trị nhân sự. Quản trị Marketing có tác dụng định hướng cho các hoạt động quản trị khác qua việc chỉ rõ nhu cầu của các khách hàng mục tiêu, áp lực của cạnh tranh và sự đề nghị cung ứng một hệ thống sản phẩm và dịch vụ thích hợp. Trong bối cảnh nhu cầu thị trường ngày càng phong phú và đa dạng, cạnh tranh ngày càng gia tăng, các nguồn lực kinh doanh ngày càng khan hiếm thì vai trò của quản trị Marketing ngày càng trở nên quan trọng trong nỗ lực duy trì và phát triển của doanh nghiệp.

yêu cầu cơ bản của khóa học

  • Máy tính kết nối Internet
  • Khuyến khích sử dụng tai nghe trong quá trình học

đăng ký khóa học để nhận ưu đãi

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.