Khóa học xây dựng Webstie Laravel

lợi ích từ khóa học

 • Tạo ứng dụng web theo kiến trúc MVC : Ứng dụng tinh gọn, dễ dàng tuỳ biến và bảo trì
 • Tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua hệ thống ORM có sẵn của Laravel
 • Xây dựng website với toàn bộ các thao tác Thêm, Sửa, Xoá, Truy Vấn
 • Tạo layout chung cho ứng dụng website
 • Thực hiện điều hướng trang web thông qua route của Laravel
 • Tương tác với cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng lệnh SQL
 • Thiết lập và xây dựng kiến trúc cơ sở dữ liệu thông qua các file PHP
 • Từ làm một website ứng dụng ToDoList từ đầu tới cuối với đầy đủ tính năng thao tác với cơ sở dữ liệu

tổng quát về khóa học

Khoá học này sẽ hướng dẫn bạn phát triển một website phần backend từ đầu tới cuối với ngôn ngữ PHP thông qua việc sử dụng Framework PHP mạnh mẽ nhất bây giờ là Laravel 5.3

Khoá học được thiết kế theo phương pháp Learning by Doing. Học thông qua làm

Thông qua những ví dụ những bài tập và đặc biệt là thông qua dự án cuối môn, bạn sẽ hiểu và làm được những việc sau

 • Xây dựng ứng dụng web hoàn chỉnh có tính tương tác với dữ liệu bằng PHP
 • Làm việc với Laravel Framework mới nhất
 • Xây dựng theo mô hình MVC
 • Sử dụng Eloquent ORM
 • Sử dụng SQL
 • Thiết lập template cho website với Blade Template
 • Xây dựng form để thu thập dữ liệu
 • Hiển thị dữ liệu
 • Tìm kiếm dữ liệu
 • Cập nhật và xoá dữ liệu
 • Định hướng trang web với Route

đăng ký khóa học nhận ngay ưu đãi

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.