QUẢN LÝ BẢO MẬT THÔNG TIN

Tổng quát về khóa HỌC QUẢN LÝ BẢO MẬT THÔNG TIN

Ngày nay, khi mọi hoạt động nghiệp vụ phần lớn sử dụng máy tính và mạng internet để tương tác với nhau, thì mỗi cá nhân trong một tổ chức là một thành phần của cả hệ thống CNTT. Mỗi hoạt động, hành vi của người dùng đều có thể tiếp cận với hệ thống và dữ liệu….

Mục tiêu khóa học quản lý bảo mật thông tin

 •  Có kiến thức xây dựng hệ thống quản lý an toàn thông tin cho tổ chức.
 • Xây dựng được chương trình đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 cho nhân viên.
 • Phân tích, đánh giá được các rủi ro về an toàn thông tin trong phạm vi của hệ thống.
 • Thiết lập các biện pháp kiểm soát rủi ro.
 • Thiết lập được hệ thống tài liệu theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 27001. 
 • Biết cách xây dựng chính sách, mục tiêu và phạm vi của bảo mật thông tin.
 • Lựa chọn mục tiêu và các biện pháp kiểm soát.
 •  Vận hành hệ thống ISMS đã thiết lập.

Đối tượng học viên khóa học quản lý bảo mật thông tin

 • Giám đốc IT/ Trưởng phó phòng IT
 •  Những người phụ trách bảo mật thông tin
 • Chuyên gia tư vấn IT (IT Consultant)
 • Nhân viên quản trị IT (IT Administrator)
 • Những người quản lý vận hành hệ thống, quản lý tuân thủ hệ thống
 • Những người muốn tìm hiểu và nâng cao kỹ năng quản lý bảo mật và an toàn thông tin

Nội dung khóa học quản lý bảo mật thông tin

PHẦN 01 – GIỚI THIỆU QUẢN LÝ BẢO MẬT THÔNG TIN

 • 000 – File đính kèm khóa học
 • 001 – File đính kèm khóa học
 • 002 – File đính kèm khóa học

PHẦN 02 – LẬP KẾ HOẠCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 • 003 – File đính kèm khóa học
 • 004 – File đính kèm khóa học
 • 005 – File đính kèm khóa học

PHẦN 03 – LẬP KẾ HOẠCH DỰ PHÒNG

 • 006 – File đính kèm khóa học
 • 007 – File đính kèm khóa học
 • 008 – File đính kèm khóa học

PHẦN 04 – CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 • 009 – File đính kèm khóa học
 • 010 – File đính kèm khóa học
 • 011 – File đính kèm khóa học

PHẦN 05 – PHÁT TRIỂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẢO MẬT

 • 012 – File đính kèm khóa học
 • 013 – File đính kèm khóa học
 • 014 – File đính kèm khóa học

PHẦN 06 – MÔ HÌNH QUẢN LÝ BẢO MẬT VÀ THỰC HÀNH

 • 015 – File đính kèm khóa học
 • 016 – File đính kèm khóa học
 • 017 – File đính kèm khóa học

PHẦN 07 – QUẢN LÝ RỦI RO – XÁC ĐỊNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO

 • 018 – File đính kèm khóa học
 • 019 – File đính kèm khóa học
 • 020 – File đính kèm khóa học

PHẦN 08 – CƠ CHẾ BẢO MẬT THÔNG TIN

 • 021 – File đính kèm khóa học
 • 022 – File đính kèm khóa học
 • 023 – File đính kèm khóa học

PHẦN 09 – CON NGƯỜI VÀ BẢO MẬT

 • 024 – File đính kèm khóa học
 • 025 – File đính kèm khóa học
 • 026 – File đính kèm khóa học

PHẦN 10 – QUẢN LÝ DỰ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN

 • 027 – File đính kèm khóa học
 • 028 – File đính kèm khóa học
 • 029 – File đính kèm khóa học

Địa điểm khóa học quản lý bảo mật thông tin

Vui lòng liên hệ qua số hotline 0943 943 179 của DAKdesign để biết thêm chi tiết về khóa học hoặc tham khảo thông tin bên dưới :

 • Trụ sở: 49/09 Nguyễn Trường Tộ, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 • HCM: 115 Lê Lư, Quận Tân Phú, HCM
 • Đồng Nai: 117 Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Long Khánh
 • Long An: 09 Phan Bội Châu, Long An
 • USA: 450 SW Powerhouse Dr. Suite 429 Bend, Oregon 97702
 • Điện thoại: (02623) 79 77 790943 943 179
 • Email: [email protected]
 • Website : www.dakdesign.net

Khóa học quản lý bảo mật thông tin bắt đầu khai giảng vào ngày 5/9/2019