Quản lý khách hàng Dakdesign

Hệ thống quản lý khách hàng tại DAKdesign

Được vận hành bởi Giám Đốc Hoàng Quốc Tuấn

Hổ trợ doanh nghiệp trẻ

Nếu Quý Khách có nhu cầu triển khai hệ thống như Dakdesign. Vui lòng điền thông tin đầy đủ để có cơ hội hổ trợ.

Quy định hổ trợ được xem xét trước khi đồng ý, không phải yêu cầu hổ trợ nào cũng được đáp ứng.

DAKdesign luôn mong muốn hợp tác, học hỏi cùng các Công ty nhưng phải trung thực và luôn phấn đấu vì tương lại.

Dakdesign tôn trọng tất cả những yêu cầu thiết yếu nhưng nếu có ý học hỏi nhưng không hợp tác chân thành thì Dakdesign xin từ chối.

Yêu cầu kỹ thuật hỗ trợ 24/7


Hệ quản lý khách hàng

Dakdesign thuộc sở hữu bởi Công ty TNHH Daksystem. Sau đây là danh sách hệ quản lý khách hàng của Công ty chúng tôi.

HỆ QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG TẠI DAKDESIGN